נרשם לקורס גרפולוגיה, שילם, ולא מוצא חן בעיניו, ודורש כספו חזרה

01.07.19

Question

שלום
ראובן נרשם לקורס ללימוד גרפולוגיה, אורך הקורס הוא כעשרים פגישות, ראובן נתן צ'קים מראש לכל השנה, והנה לאחר ב' שיעורים החליט שאין הקורס מתאים לו ואין זה מעניין אותו כפי שהציג מתחילה אותו מנהל הקורס, עתה שואל ראובן האם הוא יכול לחזור בו ולבקש את כספו חזרה.

Answer

שלום רב

תשובה: 
שאלה זו מצויה מאוד, ונשנית פעמים רבות. יש לדעת שאם במידה וההרשמה לקורס היא לפי מספר משתתפים ואז נסגרת ההרשמה לקורס ולא ניתן לקבל עוד משתתפים, בדרך כלל בכל כה"ג מי שמבטל את השתתפותו אינו יכול לדרוש את כספו חזרה, כיון שיש הפסד למנהל הקורס, ועל דעת כן הסכימו הצדדים מתחילה. ישנם קורסים המאפשרים למבטלים להביא אדם אחר שיחליף את מקומם, ויש כאלה המצריכים בחינה מסוימת בכדי להיות מתאים לאותו קורס, בכל כה"ג צריך להביא מחליף מתאים.

אם ישנו ליקוי שלא ניתן להתפשר עליו, בין במקום קיום הקורס, ובין במלמד עצמו של הקורס, באופן זה יש צד לבטל את ההשתתפות בקורס ולדרוש את כספו בחזרה. עוד, יש חילוק בסוגיא זו מי מוחזק בשאר הכסף עבור הקורס, בדרך כלל רבים מהקורסים דורשים צ'קים למשך כל הקורס בכדי לשריין את עצמם מבעיות של חזרה באמצע הזמן וכדומה. ונבאר:

א. אם הלקוח חוזר בו מחמת שלא מתאים לו הקורס, ללא שום טענה של רמאות וכדומה, וכן ללא טענה שהתנאים אינם כפי שהוצגו מתחילה. באופן זה אינו רשאי לחזור בו, ואם חזר, אינו יכול לדרוש את כספו בחזרה אא"כ יעמיד מישהו המוסכם למארגני הקורס במקומו.

ב. מי שנרשם לקורס והתגלה שהמרצה אינו מומחה כפי שהציג את עצמו, או שאינו מספיק מקצועי וכו', והדברים התאמתו אצל בעלי מקצוע בתחום, בכל כה"ג הוי מקח טעות ויכול לחזור בו ולדרוש כספו חזרה.

ג. אם הקורס נערך במקום בו התנאים בלתי נסבלים כגון מקום חשוך, ללא מזגן בקיץ וכל כיוצא בזה, כאשר רוב המשתתפים אינם יכולים לסבול, הוי מקח טעות ויכול לחזור בו.

אמנם, לגבי טענת רבים דכיון שביטל את השתתפותו הרי שנהנה המלמד ומדוע שהלקוח ישלם על זה. יעוין ברמ"א [חו"מ סימן שלה' סעיף א] שפסק שיש לשלם את כל השכר גם אם תלמיד חסר, כיון שאין הבדל בין לימוד לאחד לבין לימוד למאה, אבל כמובן שהכל תלוי לפי הענין, ואם המרצה נהנה מכך שיש תלמיד אחד פחות, יש לנכות הנאה זו. ויעוין עוד ברמ"א שם שהכריע שניתן להביא אדם אחר מוכשר כמותו שימשיך את הקורס במקומו.

בא להתעניין אודות אולם שמחות ונדרש לשלם

שמעון התקשר לאולם שמחות להתעניין מה הם העלויות של האולם עבור שמחת הבר מצוה לבנו ונדהם לשמוע כמה ימים לפני היום המיועד שהוא חייב לבוא לאולם לשלם, בשעה שמעולם לא סגר את העניין כלפי בעל האולם.
הדבר ברור שכל זמן שבעל השמחה לא נתן איזה תשלום עבור האירוע כגון דמי מקדמה או בטחון או שחתם על חוזה וכיוצא בזה, על בעל האולם להביא ראייה לדבריו על מנת לחייב את בעל השמחה. דכיון שהוא בא להוציא ממנו ואין לו שום ראייה לדבריו, אין אנו יכולים להוציא ממון על פי אמירות בעלמא או כל מיני סברות והשערות. כלל הוא בידינו שכל המשנה ממנהג המדינה עליו להביא ראיה בפרט שבעל השמחה מוחזק בממונו, אין שום אפשרות להוציא ממון בכה"ג.

בעל קורא בתורה דורש תשלום בשעה שלא קרא בפועל

מעשה ב'בעל קורא' שהכין את הקריאה לשבת ולבסוף לא הגיע לקרוא בשבת בס"ת ודורש שכרו, בטענה דכיון שבכדי להציל משכר שבת משלמים לו על עצם ההכנה ביום חול ואת זה הרי עשה, והסיבה שלא בא בשבת כיון שהיה לו אונס. ועל הצד שאין צריך לשלם לו, האם יש לשלם לזה שהחליף אותו.
אין צריך לשלם לו, כיון שמה שמשלמים לו על עצם ההכנה הוא רק בכדי להציל משכר שבת ולא שעל זה סובב גוף התשלום, דלא יעלה על הדעת דבר שכזה. לעניין תשלום הבעל קורא שהחליפו, אם עלה לקרוא על דעת ליטול שכר אז צריך לשלם לו מדין יורד, ואם לא על דעת כן, אין צריך. וכן אם קרא באופן לא טוב ומקצועי אז אין צריך לשלם לו כלל, כיון שעל אחד שקרא בטעויות רבות אין וועד בית הכנסת מוכן לשלם.

Comments