A bênção Imergindo Utensílios

A benção Imergindo Utensílios:

Antes da Imerção de um utensílio:

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל טְבִילַת כֶּלִי.

Antes da Imerção de vários utensílios:

בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ עַל טְבִילַת כֵּלִים.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Back to top button
Close
Close