Jewish Law

החובה על חטאי אחרים

24.10.18

Question

 
שלום, שאלתי היא האם הבעל נושא באחריות (האם יענש בשמים על כך) לעברות אשתו, ומהם המקורות?
 

Answer


שלום וברכה
אם יכול להשפיע עליה לטובה ייענש ואם הדבר גלוי וברור שאין לו יכולת לא ייענש.
 .(ראי גמרא שבת (נה. 
בברכה

Comments